ข่าวเกี่ยวกับครู

ไม่ได้เข้ามาที่ สนเ นี้ นาน จนลืมไปว่า มี blog นี้ วนี้จึงมาเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับครู
มีข่าวคราวเกี่ยวกับการศึกษา และเกี่ยวกบัครูผลายเรื่อง แต่ดูเหมือนว่า มีเรื่องที่เป็นลบมากกว่าเป็นบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเอาไปเกี่ยวโยงกับเรื่องคุณภาพการศึกษา

  1. ครู กับ หนี้สิน  เห็นข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินของครู ตัวเลขขึ้นไปสูงถึงแสนล้าน เห็นตัวเลขแล้วตกใจ แต่เมื่อมาดูข้อเท็จจริง ก็ต้องเชื่อ เพราะถามเพียงเพื่อนครู หรือครูที่รู้จัก เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นหนี้ ทุกวันนี้ถ้าดูให้ดีๆ บ้านที่ครูอยู่ก็เป็นหนี้ บางคนมีรถขี่ ก็เป็นหนี้ เงินที่ส่งลูกเรียน ก็ กู้เขามา เงินที่ใช่จ่ายประจำวัน ก็เงินกู้ เงินเดือนแทบไม่เหลือ เอาตัวเลขง่ายๆ ถ้าต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 5 ปีหนึ่งครูต้างเสียดอกเบี้ย ปีละ 5 พันล้านบาท เห็นตัวเลขแล้ว น่าตกใจ แต่มาดูเรื่องน่าตกใจมากขึ้น เพราะมีความพยายามช่วยแก้ปัญหาหนี้ครู โดยขยายให้กู้ได้มากขึ้น เช่น เงินกู้ ชพค. ที่เขาเรียกกันว่า กู้เงินกระดูก เพราะครูทุกคนเป็นสมาชิดคุรุสภา จะถูกหักเงินแต่ละเดือนเพื่อเอาไว้จ่ายคืนเมื่อเสียชีวิต ก็เหมือนกับประกันชีวิต แต่ไปกู้เงิน โดยเอาเงินนี้ไปค้ำประกัน เรียกว่า เอาเงินอนาคตหลังตามมาใช้ และวงเงินกู้สูงมาก เป็นหลักล้าน ผลก็คือ ครูเป็นหนี้มากขึ้น ถ้ามีวินับในการใช้จ่ายก็ดีไป แต่ถ้าไม่มี ก็มีผลต่อ ภาระหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันจึงมีครูจำนวนหนึ่ง ขอย้ำว่าจำนวนหนึ่ง ไม่เป็นอันทำหน้าที่ เพราะสมองต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องอาชีพเสริม ที่จะนำมาเสริมเงินเดือนให้พอกับหน้าสินที่ต้องจ่ายแต่ละเดือน
  2. ครูกับการปฏิรูป
Advertisements

การกู้คืนข้อมูล

หลายท่านที่ทำงานคอมพิวเตอร์ อาจจะพลั่งเผลอ ลบข้อมูลทิ้ง แล้วหาวิธีการกู้คืนข้อมูลกลับมาใช้งาน แต่อาจจะไม่รู้วิธีการ แต่ก็ไม่ยาก ถามคนที่เคยทำงานคอมพิวเตอร์นิดเดียวก็ทราบ แต่ที่ร้ายกว่านั้นก็คือ เผลอ Format ข้อมูลทิ้ง เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าไป Format ที่เก็บข้อมูลสำคัญ เช่น Harddisk ยิ่งแล้วใหญ่ การกู้คืนค่อข้างยาก หรือบางครั้งก็ไม่สามารถกู้คืนได้ ลองมาศึกษาดูนะครับว่า มีวิธีกู้คืนข้อมูลได้อย่างไรบ้าง

การวิจัยและประเมินผล

Read more of this post

แหล่งรวมเรื่องราว ICT

แหล่งรวมเรื่องราวความรู้เหกี่ยวกบั ICT

ลืม blog นี้ไปเสียนาน

วันนี้เปิดสมุดบันทึกขึ้นมา จึงเห็นบันทึกว่าได้เปิด Blog นี้ไว้ จึงเข้ามาเปิดดู และบันทึกต่อเนื่องเอาไว้ และคงจะต้องบันทึกเรื่องราวต่างๆ เกี่ยว

การศึกษาทางไกล

การศึกษาทางไกล เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในวงการศึกษาบ้านเรา เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาไปมาก ทำให้การเรียนการสอนสามารถขยายได้ไกลมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการศึกษาทางไกลในประเทศไทยมีหลายนรูปแบบ

ถึงแม้ว่าการศึกษาทางไกลจะพัฒนาไปเพียงใด ก็มักจะมีคำถามเสมอว่า คุณภาพของการศึกษาทางไกลเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาแบบชั้นเรียน คงเป็นเรื่องที่ตอบยากพอสมควร แต่ก็ต้องยอมรับว่า เมื่อมองที่ผลผลิตที่ออกมาที่ปรากฏกับผู้เรียน โดยภาพรวมคงจะมีคุณภาพเทียบเท่ากับการศึกษาแบบชั้นเรียนได้ยาก แต่ถ้าพิจารณาเป็นรายบุคคลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ปัจจุบันการศึกษานอกโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มีแนวโน้มที่จะมาใช้รูปแบบการศึกษาทางไกลมากขึ้น จากเดินที่ส่วนมากเป็นการเรียนแบบกลุ่ม คงต้องไปถามว่า เพราะอะไรแนวโน้มจึงเป็นเช่นนั้น

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 1552 ได้มีโอกาสเข้ารับกการอบรม เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การอบรมครั้งนี้ จึงตั้งเป้าหมายไว้ 2 เรื่อง คือ

     เรื่องที่ 1 เรียนรู้เพื่อนำมาปฏิบัติ คือเรียนให้รู้ เมื่อรู้แล้ว ก็ทดลองใช้ จนใช้งานได้ ก็นำมาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหางานในหน้าที่ 

     เรื่องที่  2 เรียนผู้เพื่อนำมาเผยแพร่ เมื่อปฏิบัติจนได้ผลแล้ว ก็เผยแพร่ไปยังผู้อื่น ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ